طراحی ساختمان ، نمای ساختمان ، مهندسی معماری ساختمان ، پیمان مدیریت
طراحی و معماری داخلی ساختمان،طراحی ساختمان،معماری ساختمان،اجرا ساختمان،مدیریت پیمان،پیمان مدیریت
نماي اصلي غربي
پروژه 5000 متري در7طبقه - 20 واحد در 5 طبقه - واقع در تهران - الهيه - شريفي منش - سال 82
طراحی فاز 1 و فاز 2 پروژه 7 طبقه مرجان واقع در الهيه - خزر - مرجان - سال 82
دوبلكس 118 متري 2 خوابه
پروژه 8 طبقه 3000 متري شامل 5 طبقه مسكوني واقع در تهران - ظفر - آرش شرقي - سال 87
اسكلت پيچ و مهره و سقف عرشه فولادي
پروژه 8000 متري در 12 طبقه و 29 واحد مسكوني در 9 طبقه - سال 94
طراحی فاز 1و فاز 2 معماری
طراحی فاز 1و فاز 2 معماری - سال84
بازسازی
باز سازی  اداری سال 83
بازسازی
باز سازی  مسکونی - سال 83
بازسازی
بازسازی مسکونی ظفر- سال 84